Login • Sign up
Two Pamiri women in park in Khorog Tajikistan
Two Pamiri women walking in a city park in Khorog, Tajikistan. Photo taken on July 31, 2012.